غرفه مرکز زبان دی

  • کد خبر: 100016
  • زمان: دوشنبه , 1394-11-21
  • تعداد بازدید : 2198
غرفه مرکز زبان دی

همزمان با شروع کارگاههای آموزشی زبان انگلیسی استاد جاوید ، غرفه مرکز زبان دی نیز با ارائه مشاوره و تعیین سطح رایگان فعالیت خود را آغاز نمود . ساعات کار غرفه از 16:30 تا 21:30 هر روز میباشد .