برگزاری دوره های فشرده انگلیسی آخر هفته

  • کد خبر: 100017
  • زمان: دوشنبه , 1397-12-22
  • تعداد بازدید : 1449
برگزاری دوره های فشرده انگلیسی آخر هفته

این دوره مختص افراد شاغل یا کسانی است که در طول هفته فرصت کافی برای شرکت در کلاس های ترمیک را ندارند. کلاس ها دور روز در هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار میشود. جلسات کلاس ها سه ساعته میباشد. در حال حاضر این دوره ها در دو نوبت صبح (9 تا 12) و بعد از ظهر
( 3 تا 6) دایر است. در این دوره مجموعه کتابهای جدید، جامع و جذاب AMERICAN ENGLISH FILE از انتشارات آکسفورد تدریس میشود.