آخرین خبرها

کلاس آلمانی خردسالان

آلمانی ویژه خردسالان

برگزاری دوره های فشرده انگلیسی آخر هفته

کلاس های انگلیسی پنجشنبه و جمعه

سمینار رایگان استاد جاوید

برگزاری سمینار استاد جاوید در بندرعباس توسط خانه کیفیت ایرانیان و مرکز زبان دی

دوره فشرده انگلیسی ویژه 6 ماهه

برگزاری کلاس های فشرده انگلیسی ویژه شش ماهه

غرفه مرکز زبان دی

آغاز فعالیت غرفه مرکز زبان دی

مسابقه کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی